>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnicaTrendence Barometer 2012

Loading

KALENDÁR PODUJATÍ ORGANIZOVANÝCH
   
29. 9. 2018Druhý ročník medzinárodnej konferencie TEDxUMB
10. 10. 2018Deň jazykov na EF UMB
23. 10. 2018Univerzitný deň kariéry 2018
6. 11. 2018Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov. 12 ročník medzinárodnej vedeckej konferencie.
>> všetky akcie

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB
obhájila 4. miesto medzi ekonomickými fakultami na Slovensku

Akademická ratingová a rankingová agentúra (ARRA) vydala hodnotiacu správu vysokých škôl na Slovensku za rok 2012. Ekonomická fakulta UMB v konkurencii 14 ekonomických fakúlt už tretí rok obhájila 4. miesto.

Správa ARRA 2012 (skupina EKONOM, strana 27)


Samovzdelávacie stredisko pre štúdium odborných predmetov v cudzích jazykoch

Miestnosť č. 119, nová budova EF UMB


Stredisko je určené študentom, učiteľom a vedeckovýskumným pracovníkom zo všetkých fakúlt UMB, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v štúdiu odborných predmetov v cudzích jazykoch.
Stredisko je zriadené z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci projektu „Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch (ITMS 26110230025)“ a finančných zdrojov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Otváracie hodiny strediska


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Média o nás:

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB
v TOP 20 fakúlt na Slovensku,
ktorých absolventi sú na Profesii najžiadanejší


Článok a rebríček (zdroj: SME.sk, Profesia.sk)


EKONOMICKÁ FAKULTA UMB v Banskej Bystrici

sa od februára 2012 stala správcom edukačného systému SAP SDU (Slovak Demo University) pre všetky vysoké školy na Slovensku.

Práca s ekonomickým systémom SAP je vyučovaná a ponúkaná v štúdijných programoch fakulty
 
- E- learningový kurz -
Enterprise Resource Planning (ERP) with SAP-Software

PONUKA
študijnej literatúry za zvýhodnené ceny

Zoznam ponúkaných titulov

PONUKA LITERATÚRY

Slovensko - Šajčiarske združenie CR


Podpora Ekonomickej fakulty UMB od Mesta Poprad

Mesto Poprad v roku 2012 finančne podporuje zabezpečenie výučby vysokoškolského štúdia v akreditovanom študijnom odbore ekonomika a manažment podniku a náklady na nájom a služby spojené s nájmom Inštitútu manažérskych systémov so sídlom v Poprade Ekonomickej fakulty UMB v priestoroch na Francisciho ulici v Poprade.

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu