>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Poslanie fakulty  

 

 

Poslaním Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela je pripravovať
 Erudovaných a Flexibilných ekonómov,
 ktorí nájdu Uplatnenie aj na Medzinárodnom trhu práce a budú schopní formovať Budúcnosť.Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Aktualizované: 19. 12. 2011  |  Počet zobrazení: 10 889

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu