>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Vedenie fakulty  
Dekan
Ing. Vladimír HIADLOVSKÝ, PhD.
tel.: +421/48/446 21 21
fax: +421/48/446 20 00
viac informácií

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
prof. Ing. Viera MARKOVÁ, PhD.
tel.:  +421/48/446 21 40
fax: +421/48/446 20 00
viac informácií

 

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy
doc. Ing. Vanda MARÁKOVÁ, PhD.
tel.: +421/48/446 21 78
fax: +421/48/446 20 00
viac informácií

Prodekan pre rozvoj
Ing. Ladislav KLEMENT, PhD.
tel.:  +421/48/446 21 50
fax: +421/48/446 20 00
viac informácií

Prodekan pre pedagogickú činnosť
doc. Ing. Hussam MUSA, PhD.
tel.:  +421/48/446 21 30
fax: +421/48/446 20 00
viac informácií

 Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Aktualizované: 13. 12. 2011  |  Počet zobrazení: 46 649

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu