>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Dekanát  

Univerzita Mateja Bela
Ekonomická fakulta
Tajovského 10
975 90  Banská Bystrica

tel.: 048/446 21 11, 446 61 11
________________________________________________________________

Tajomník fakulty

Rehák Vladimír, Ing.   
mail: vladimir.rehak[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 23


Sekretariát dekana fakulty

L
ӧbbová Jana
mail: jana.lobbova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 22
fax: 048/446 20 00


Referát miezd a ľudských zdrojov

Bozová Ivana, Ing.
mail: ivana.bozova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 24


Oddelenie ekonomických analýz a kontrolingu

Styková Ingrid, Ing. 
- vedúca oddelenia
mail: ingrid.stykova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 28

Gregorová Žofia - pokladňa
mail: zofia.gregorova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 61

Jurčíková Mária
mail: maria.jurcikova[@]umb.sk 
tel.: 048/446 21 33

Koppová Eva
mail: eva.koppova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 25

Štefunková Ľubica, Ing.
mail: lubica.stefunkova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 25


Oddelenie správy majetku a prevádzky

Chalachanová Monika, Bc.
- vedúca oddelenia
mail: monika.chalachanova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 26

Diško Ján
tel.: 048/446 21 46

Hutyra Vladimír
mail: vladimir.hutyra[@]umb.sk
tel.: 048/446 61 28

Kromka Andrej
mail: 
tel.: 052/426 2333

Kuna Josef 
mail: josef.kuna[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 27

Nosálová Tatiana
mail: tatiana.nosalova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 64

Ondrejková Alena
mail: alena.ondrejkova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 62
       048/446 21 29


Oddelenie výpočtovej a didaktickej techniky

Lupták Pavel, Ing. 
- vedúci oddelenia
mail: pavel.luptak[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 65

Lichý Michal, Ing.
mail: michal.lichy[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 69

Kindl Michal 
mail: michal.kindl[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 66


Študijné oddelenie

Horvátová Lucia, Ing.
- vedúca oddelenia
mail: lucia.horvatova[@]umb.sk 
tel.: 048/446 61 27

Kapustíková Ivana 
mail: ivana.kapustikova[@]umb.sk
tel.: 048/446 2172

Kuzmová Lenka
mail: lenka.kuzmova[@]umb.sk
tel.: 048/446 61 25

Matejková Jana 
mail: jana.matejkova[@]umb.sk
tel.: 048/446 61 32

Nemcová Beáta, Ing.
mail: beata.nemcova[@]umb.sk
tel.: 048/446 61 30

Sumráková Alena
mail: alena.sumrakova[@]umb.sk
tel.: 048/446 61 24


Referát mobilít študentov

Prašovská Jana, Mgr.
mail: jana.prasovska[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 97
fax: 048/446 20 01


Referát vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia

Gavalcová Daniela
mail: daniela.gavalcova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 41

Sedliačik Ivan, Ing.
mail: ivan.sedliacik[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 79


Referát medzinárodných vzťahov

Dobrotová Alena, Ing.
mail: alena.dobrotova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 55


Referát vydavateľskej činnosti

Šípková Jana, Bc.
mail: jana.sipkova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 43


Referát rozvoja a vzťahov s verejnosťou

Tomášiková Monika
mail: monika.tomasikova[@]umb.sk 
tel.: 048/446 21 44

Ľuba Divoková
mail: luba.divokova[@]umb.sk 
tel.: 048/446 21 32


Centrum rozvoja doktorandov

Mikšovský Jozef, Ing.
mail: jozef.miksovsky[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 77Za obsah zodpovedá: tajomník  |  Aktualizované: 6. 11. 2012  |  Počet zobrazení: 47 124

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu