>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Akademický senát  

     Predsedníctvo:

Ing. Elena Bogyová, CSc.                                                                   KFaÚ                     elena.bogyova@umb.sk
predsedkyňa AS EF UMB

Ing. Ľuboš Elexa, PhD.                                                                       KEMP                    lubos.elexa@umb.sk 
podpredseda AS EF UMB

Bc. Mária Tuková                                                                                                                   maria.tukova@gmail.com           podpredsedkyňa AS EF UMB

 

     Členovia zamestnaneckej časti:

Ing. Barbora Babiaková, PhD.                                                             KE                        barbora.babiakova@umb.sk

Ing. Katarína Jakab, PhD.                                                                   IEV                       katarina.jakab@umb.sk 

RNDr. Pavol Kráľ, PhD.                                                                        KKMaIS                 pavol.kral@umb.sk 

Ing. Šimon Raši, PhD.                                                                         KCRaSS                 simon.rasi@umb.sk 

PhDr. Mária Spišiaková, PhD.                                                              KOJK                     maria.spisiakova@umb.sk 

Ing. Ingrid Styková                                                                             Dekanát               ingrid.stykova@umb.sk   

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.                                                            KVEaRR                 jan.sebo@umb.sk                                 

Ing. Katarína Zimermanová, PhD.                                                       IMS Poprad           katarina.zimermanova@umb.sk

 

     Členovia študentskej časti:

Bc. Silvia Achbergerová                                                                                                       silvia.achbergerova@gmail.com  

Adela Prandorfyová

Bc. Sandra Novotná

Ing. Lenka Hvolková                                                                                                             lenka.hvolkova@umb.sk

 

 

     Tajomníčka:

Jana Lӧbbová                                                                                                                  jana.lobbova@umb.sk

 

 

 Za obsah zodpovedá: podpredseda AS  |  Aktualizované: 19. 11. 2012  |  Počet zobrazení: 14 777

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu