>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Poskytovanie informácií  

Prodekan pre rozvoj

Ing. Ladislav Klement, PhD.
e-mail: ladislav.klement@umb.sk
tel. 048/446 21 50

Referentka pre vzťahy s verejnosťou

Ľuba Divoková
e-mail: luba.divokova@umb.sk
tel. 048/446 21 32
fax. 048/446 20 00


 

          Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len Ekonomická fakulta) bola zriadená Zakladacou listinou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici podľa ustavenia § - u 4 odst. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách účinnou od 1. júla 1992. Organizačnú štruktúru Ekonomickej fakulty UMB v súlade s citovaným zákonom (najmä § 29) vymedzuje Príloha 4.

 

          Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o slobode informácií) Ekonomická fakulta uverejňuje informácie, ktoré má k dispozícii s výnimkou obmedzujúcich ustanovení citovaného zákona, zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, zákona č. 383/1997 Z. z. a ostatných súvisiacich právnych  predpisov v platnom znení.

 

          Postup pri poskytovaní informácií na Ekonomickej fakulte sa riadi smernicou č. 01/2001, ktorou sa vydávajú pravidlá na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

          Informácie o postupe Ekonomickej fakulty pri aplikácii zákona o slobode informácií, text zákona, text smernice č. 01/2001, postup a spôsob poskytovania informácií, vzory podaní, zoznam súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a sadzobník poplatkov sú voľne prístupné na internetovej stránke Ekonomickej fakulty.

        

         Informácia o mieste, čase a spôsobe, akým možno získať informácie o tom, kde možno podať žiadosť o informáciu, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie sú zverejnené aj v zasklenej skrinke pri vchode do Ekonomickej fakulty na Tajovského ul. č. 10 v Banskej Bystrici.

 

Kontakt:

Adresa:

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
Tajovského 10
975 90  Banská Bystrica

Telefón: 

048/446 21 32

Záznamník:

048/446 21 39

Fax:

048/446 20 00

E-mail:

 

Internet:

http://www.ef.umb.skZoznam priložených súborov:
Názov súboru: Popis súboru: Veľkosť súboru: Dátum aktualizácie:
INFORMÁCIE O POSTUPE EF UMB.docInformácie o postupe EF UMB pri aplikácii zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám35,5 kB25. 1. 2012 13:40:24
ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU - príloha č.3.docOdvolanie proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie. Príloha č.322,5 kB25. 1. 2012 13:43:55
PREHĽAD ZÁKONOV,KTORÉ UPRAVUJÚ POSTUP EF UMB PRI POSKYT.INFOR..docPrehľad zákonov,predpisov, ktoré upravujú postup EF UMB pri poskytovaní informácií.27,5 kB26. 1. 2012 9:26:40
Príloha č. 4 Organizacna schema EF web.pdfOrganizačná schéma EF UMB73,36 kB24. 1. 2012 15:37:52
SADZOBNÍK POPLATKOV - príloha č. 2.docSadzobník poplatkov. Príloha č. 229 kB25. 1. 2012 13:42:41
smernica_012001.docSmernica č. 01/2001, ktorou sa vydávajú pravidlá na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici56,5 kB4. 9. 2006 14:30:55
zakon_2112000.pdfZákon č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám66,16 kB4. 9. 2006 14:50:35
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ - príloha č.1.docŽiadosť o poskytnutie informácií. Príloha č.131 kB25. 1. 2012 13:41:56

Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Aktualizované: 26. 1. 2012  |  Počet zobrazení: 21 281

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu