>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Vedecká rada fakulty  
Rokovací poriadok | Plán zasadnutí 2012 | Závery z rokovania

         Zloženie Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2011 - 2014

schválil Akademický senát EF UMB na svojich zasadnutiach 14. 3. 2011 a 19. 11. 2012.

 

Predseda
Hiadlovský Vladimír, Ing., PhD.

Interní členovia
Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Ďaďo Jaroslav, prof., Ing., PhD.
Gúčik Marian, prof., Ing., PhD.
Horeháj Jozef, doc., PhDr., PhD.
Hudec Ján, doc., Ing., CSc.
Klement Ladislav, Ing., PhD.
Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
Krištofík Peter, doc., Ing., Ph.D.
Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Lesáková Ľubica, prof., Ing., PhD.
Maráková, Vanda, doc., Ing., PhD.
Marková Viera, prof., Ing., PhD.
Mešková Ľudmila, doc., PhDr., PhD.
Musa Hussam, doc., Ing., PhD.
Orviská Marta, doc., Ing., PhD.
Patúš Peter, prof., Ing., PhD.
Polách Jiří, prof., Ing., CSc. 
Šebo Ján, doc., JUDr., Ing., PhD.
Šuranová Zuzana, doc., Ing., PhD.
Vetráková Milota, prof., Ing., PhD.
Závadský Ján, doc., Ing., PhD.
Zimková Emília, doc., Ing., PhD.

Externí členovia
Dluhošová Dana, prof., Dr., Ing.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostrave; Ekonomická fakulta
Dujava Peter, Ing.
Polly Comp & Consulting, s.r.o. v Poprade; Podtatranský kuriér, s.r.o. v Poprade
Hittmár Štefan, prof., Ing., PhD.
Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta riadenia a informatiky
Križanová Anna, prof., Ing., CSc.
Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Kratochvíl Oldřich, Ing., Ph.D., MBA, Honorary professor, Dr.h.c.
Európsky polytechnický inštitút, s.r.o. v Kunoviciach
Pellegrini Peter, Ing.
Ministerstvo financií SR v Bratislave, štátny tajomník
Řepa Václav, prof., Ing., CSc.
Vysoká škola ekonomická v Prahe; Fakulta informatiky a štatistiky
Soták Vladimír, Ing.
Železiarne Podbrezová, a.s. v Podbrezovej
Suchý Tomáš, JUDr.
IU.N.EX. PERSON, spol. s r.o. v Banskej Bystrici
Šikula Milan, prof., Ing., DrSc.
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Žák Štefan, Ing., PhD.
Ekonomická Univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta

       



Za obsah zodpovedá: prodekan pre VVČ  |  Aktualizované: 22. 11. 2012  |  Počet zobrazení: 14 191

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu