>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Kalendár podujatí  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov
Vyhľadávanie v akciách
Usporiadateľ:
Začína najskôr:
Začína najneskôr:

Pripravované podujatia
30. 9. 2020Spomienky na Čínu očami študentky cestovného ruchu (online podujatie pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu)
 
Podujatia organizované v roku 2012
13. 12. 2012Seminár Academica Turistica
13. 12. 2012Pracovné stretnutie oblastných organizácií cestovného ruchu
5. 12. 2012Prednáška Rastislav Brenčič
29. 11. 2012Marketingová konferencia FRESH
29. 11. 2012Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina
28. 11. 2012Prednáška Ing. Branislav Cvik "Od šetrenia k tvorbe bohatstva"
22. 11. 2012Európske riešenia hospodárskej krízy
22. 11. 2012Procter&Gamble: Hair Care Case Study
21. 11. 2012Prednáška analytika a spoluzakladateľa inštitútu INESS Juraja Karpiša
16. 11. 2012Slávnostné otvorenie samovzdelávacieho strediska pre štúdium odborných predmetov v cudzích jazykoch
15. 11. 2012Prezentácia štipendií francúzskej vlády
8. 11. 2012Prezentácia programov,ktoré umožnia praxovať v Číne
8. 11. 2012Seminár Academica Turistica
8. 11. 2012Management of Organization in Real and Virtual Environment: Opportunities and Challanges IV.
7. 11. 2012Deň otvorených dverí
6. 11. 2012Prezentácia stáží firmou Precision Marketing Group LLC, USA
5. 11. 2012Deň otvorených dverí pre gymnáziá a bilingválne sekcie s výučbou španielskeho jazyka
5. 11. 2012Prezentácia pre študentov odboru cestovný ruch o možnostiach štúdia a odbornej praxe v Španielsku
29. 10. 2012Prednáška hlavného analytika Trim Broker Ronalda Ižipa
29. 10. 2012Veľtrh vzdelávania Gaudeamus, Brno, ČR
25. 10. 2012Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu rakúskeho inštitútu OSD
17. 10. 2012Bloomberg Assessment Test
16. 10. 2012Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov - podmienky a možnosti
16. 10. 2012Vedecká konferencia: "Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020"
12. 10. 2012Foreign languages as a bridge to subject-area knowledge and skills
11. 10. 2012ŠTIPENDIÁ NA MOBILITU DO ZAHRANIČIA
10. 10. 2012Univerzitný deň kariéry 2012
8. 10. 2012Scientific-Technological Development and Technology Forecasting.Technological trends in the International Business.
28. 9. 2012Informačné stretnutie pre zahraničných študentov, ktorí prídu študovať v ZS 2012/2013
26. 9. 2012Elements of the strategic analysis prior to introducing a new product on the market
21. 9. 2012Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku.
19. 9. 2012Prednáška - Tourism Destination Governance
18. 9. 2012Športový deň EF UMB
12. 9. 2012Výberové konanie na prax do Švajčiarska.
27. 6. 2012Medzinárodná vedecká konferencia "Human potential management in a company"
18. 6. 2012Výročná konferencia o štandardizácii “Štandardy a inovácie”
15. 6. 2012Vedecký seminár Studia Academica Turistica
14. 6. 2012Oslavy 35. výročia založenia Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica.
12. 6. 2012KNOW-HUB "Enhancing the regional competences in strategic management of innovation policies"
12. 6. 2012Prednáška CEQLS: Roland Vaubel "Prečo by Európa nemala byť centralizovaná"
6. 6. 2012Vodcovstvo a jeho dopad na výkonnosť organizácie -medzinárodný workshop
24. 5. 2012X.ročník Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov
23. 5. 2012Human Capital and Economic Growth
22. 5. 2012Efficiency Analysis of a Multisectoral Economic System
14. 5. 2012Úvodné stretnutie k projektu "Regionálny animátor podnikania"
3. 5. 2012Probitová indikácia zvratov hospodárskeho vývoja
26. 4. 2012Prednáška: Analýza časových radov a jej využitie v ekonómii
24. 4. 2012Tourism Organization inCzech Republic
24. 4. 2012Destination management in Czech Republic
24. 4. 2012Prednáška: Daňová politika v cestovnom ruchu
23. 4. 2012Podnikanie v cestovnom ruchu v Českej republike.
19. 4. 2012Inovácie v cestovnom ruchu ako predpoklad konkurencie schopnosti Slovenska na medzinárodom trhu cestovného ruchu
18. 4. 2012Propagácia cestovného ruchu SR v zahraničí ako nástroj rozvíjania interkultúrneho dialógu
12. 4. 2012Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu OSD a DWD
12. 4. 2012Prednáška guvernéra Národnej banky Slovenska
29. 3. 2012Študetská vedecká aktivita 2012
23. 3. 2012Stretnutie s absolventmi frankofónneho štúdia na UMB
20. 3. 2012Destinačný manažment,destinačný marketing a destinační manažéri v praxi.
16. 3. 2012Studia Academica Turistica
15. 3. 2012Prednáška - Odhad makroekonomických agregátů
14. 3. 2012Bloomberg Assessment Test
13. 3. 2012Marketing strediska Park Snow Donovaly
29. 2. 2012Vybíjaná - O pohár IMS
29. 2. 2012Etika v biznise
29. 2. 2012FIRST STEP BEFORE CAREER
28. 2. 2012Predaj produktov cestovnej kancelárie DERTOUR Slovakia, s.r.o.
24. 2. 2012Studia Academica Turistica
23. 2. 2012Konferencia: Marketing On the International Markets of Commodities and Services: Global Aspects
21. 2. 2012Quo Vadis Erasmus?
9. 2. 2012Centrálne verejné obstarávanie a asociované nákupy
7. 2. 2012Výberové konanie na prax do Švajčiarska
28. 1. 2012Deň otvorených dverí
27. 1. 2012Medzinárodná konferencia: CoMiDe - Premostenie rozdielov
 
Podujatia organizované v roku 2011
15. 12. 2011Prijatie najlepších študentov za ak. rok 2010/2011
7. 12. 2011prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.: Globálna kríza a nové výzvy pre ekonomickú vedu
23. 11. 2011Prednáška Mag. Patrika Sagmeistra - Bilaterale Handelsbeziehungen Slowakei-Österreich
23. 11. 2011Čaša vína pre študentov odboru RRVS
22. 11. 2011Dr. Marek Nowacki - TOURISM ATTRACTIONS – CONCEPT, DEVELOPMENT, MANAGEMENT
15. 11. 2011Prezentácia noviniek v databázach ProQuest
15. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Premietanie filmov: "Die Welle"
14. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Beseda s Ing. Garajom, majiteľom firmy Stavivá Garaj
14. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Exkurzia vo firme Alfa Bio
11. 11. 2011College of Modern Business Studies - prezentácia
10. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Seminár "Analýza vybraných otázok finančného a bankového trhu po vstupe Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie"
10. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Seminár "Dynamické modely v ekonómii"
10. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Premietanie filmov: Michael Moore: „Sicko“
10. 11. 2011Seminar Academica Turistica - Možnosti oživenia cestovného ruchu na Slovensku v časoch globálnej hospodárskej krízy
10. 11. 2011Jazyková skúška na medzinárodný certifikát Diplom Wirtschaftsdeutsch
10. 11. 2011Odborná prednáška s daňovou (controllingovou) problematikou
10. 11. 2011Kurz Manažér kvality
9. 11. 2011Deň otvorených dverí EF UMB
9. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Vedecký seminár "Ekonomické vzdelávanie vo svetle hospodárskej krízy"
9. 11. 2011Narodne kolo medzinarodnej sutaze KPMG
8. 11. 2011KPMG International Case Competition
8. 11. 2011Prednáška Mgr. Jakub B. Bączeka: Animácia v cestovnom ruchu v Poľsku a v zahraničí
7. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Prednáška Ing. Andrea Sujová, PhD.: "Manažment zmien podnikov založený na princípoch procesného riadenia"
27. 10. 2011KPMG - Ace The Case
27. 10. 2011Ace the Case Banská Bystrica
26. 10. 2011Prednáška p. MARTINA HORSKÉHO - CK DERTOUR a obchodných partnerov
18. 10. 2011Medzinárodná vedecká konferencia „Európa 2020 – stratégia pre inteligentnú, stabilnú a inkluzívnu Európu “
13. 10. 2011INTERNATIONAL DAY
13. 10. 2011Medzinárodná vedecká konferencia "Ekonomické, sociálne, environmentálne a legislatívne aspekty spoločensky zodpovedného podnikania"
12. 10. 2011Vedecké kolokvium „Vplyv zostreného bankového dohľadu na banky a investorov v kontexte krajín Eurozóny“
11. 10. 2011Exkurzia "Day in Life", IBM Slovensko, Bratislava
6. 10. 2011VIII. Medzinárodná vedecká konferencia aplikovanej štatistiky FernStat 2011
6. 10. 2011Regionálna prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
6. 10. 2011Seminar Academica Turistica
4. 10. 2011PREDNÁŠKA: prof. A. Schuh - Going East – CEE seen from a Western perspective
4. 10. 2011PREDNÁŠKA: prof. A. Schuh - Studium in Wien – das JOSZEF Programm
27. 9. 2011PREDNÁŠKA - Money and Banking System: State vs. Market
23. 9. 2011Welcome Event for foreign students
21. 9. 2011Výberové konanie na prax do Švajčiarska
8. 9. 2011Športový deň EF UMB
24. 6. 2011Scientia Iuventa 2011
12. 6. 2011Odborná exkurzia do Švajčiarska
9. 6. 2011Slávnostná vedecká rada UMB
26. 5. 2011Medzinárodná vedecká konferencia: "Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo"
20. 5. 2011IT Day - Športový deň univerzít
5. 5. 2011Seminar Academica Turistica
28. 4. 2011Workshop k ukončeniu projektu VEGA 1/0207/09 Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore Partnerstvo verejného a súkromného sektora
27. 4. 2011Medzinárodná vedecká konferencia „Citoyennetés et Nationalités en Europe (Citizenship and Nationalities in Europe)“
27. 4. 2011Prednáška: Proper governance of tourism region
19. 4. 2011Celodenná exkurzia v Domove sociálnych služieb Sušany, okr. Rimavská Sobota, MÚ Rimavská Sobota
18. 4. 2011Prednáška: Ekonomický význam lázeňství v České republice
18. 4. 2011Prednáška: Změny v motivacích účastníků cestovního ruchu
14. 4. 2011Seminar Academica Turistica
13. 4. 2011Exkurzia: Kúpele Bojnice a Hotel Bojnický vínny dom
12. 4. 2011Prednáška k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011
12. 4. 2011Prednáška: Na začiatku sme nevedeli, že sa niečo nedá
11. 4. 2011Exkurzia v Štátnom archíve Banská Bystrica
5. 4. 2011ČSOB Hlava - Päta
4. 4. 2011Prednáška, prednášajúci: Ing., RNDr. T. Zavadil, PhD., NBS Bratislava
2. 4. 2011Príprava na prijímacie skúšky z matematiky
31. 3. 2011Študentské vedecká aktivita
30. 3. 2011Odborná prednáška „Communication Between Cultures: A Diplomat`s Personal Perspective“
29. 3. 2011Prednáška: Daňová politika v cestovnom ruchu
10. 3. 2011Seminar Academica Turistica
5. 3. 2011Príprava na prijímacie skúšky z cudzích jazykov
5. 3. 2011Príprava na prijímacie skúšky z cudzích jazykov
1. 3. 2011Odborná prednáška „EURES“
1. 3. 2011Jazyková skúška na medzinárodný jazykový certifikát UNIcert® III.
22. 2. 2011Prednáška: Predaj produktov cestovnej kancelárie DERTOUR Slovakia s.r.o.
17. 2. 2011Seminar Academica Turistica
29. 1. 2011Deň otvorených dverí EF UMB
14. 1. 2011Kapitalizmus a rodina - prof. Horwitz
11. 1. 2011Novoročné stretnutie zamestnancov EF UMB
11. 1. 2011Inaugurácia dekana EF UMB
 
Podujatia organizované v roku 2010
26. 11. 2010Medzinárodná vedecká konferencia: "Súčasné výzvy v riadení podniku II."
25. 11. 2010Prijatie najlepších študentov
18. 11. 2010Exkurzia Tatravagónka Poprad
8. 11. 2010Národná cena za kvalitu za rok 2010, Bratislava
21. 10. 2010Exkurzia "Day in Life", IBM Slovensko, Bratislava
19. 10. 2010Medzinárodná vedecká konferencia Európa 2010 - "Spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v kontexte Miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci"
8. 10. 2010regionálna konferencia "Mosty k rodine"
6. 10. 2010prezentačná akcia ESN UMB Banská Bystrica
5. 10. 2010Informačné stretnutie AIESEC
5. 10. 2010prezentačná akcia ESN UMB Banská Bystrica
24. 9. 2010Športový deň EF UMB
21. 5. 2010Medzinárodná vedecká konferencia "Sociálne podnikanie"
29. 4. 2010vedecká prednáška "Miestny a komunitný ekonomická rozvoj"
29. 4. 2010prednáška s diskusiou "Politika a prax vidieckeho a regionálneho rozvoja"
28. 4. 2010TEMPUS - vzdelávací seminár
28. 4. 2010prednáška Ing. Eugen Jurzyc
27. 4. 2010prednáška Ing. Viera Tomanová, PhD.
27. 4. 2010Prednáška Ing. Viery Tomanovej, PhD. "Sociálna politika na Slovensku a perspektívy jej vývoja"
26. 4. 2010Pedagogický aktív
26. 4. 2010Festival španielskych filmov
22. 4. 2010ŠVA - študentská vedecká aktivita
22. 4. 2010Informačné prednášky ERASMUS, SAIA, ESN, AISEC
22. 4. 2010Študentská vedecká aktivita
21. 4. 2010"Ekonómovia v pohybe"
21. 4. 2010Ekonómovia v pohybe
21. 4. 2010Deň Zeme
20. 4. 2010prednáška Dmytra Konyševa
19. 4. 2010Festival španielskych filmov
16. 4. 2010medzi. konf. "Cultural expressions and european identities"
16. 4. 2010Medzinárodná vedecká konferencia "EXPRESSIONS CULTURELLES ET IDENTITÉS EUROPÉENNES"
13. 4. 2010Prednáška Ing. Ivana Mikloša "Svetová kríza a postavenie slovenskej ekonomiky"
12. 4. 2010Festival španieskych filmov
8. 4. 2010koncert Akadémie umení
7. 4. 2010Prijatie zahraničnej študentky MSc. Anne Strøm Prestvik
25. 3. 2010kurz "Manažér kvality"
10. 3. 2010Andrej Kiska - dobrý anjel
10. 3. 2010zasadnutie Študentskej rady
9. 3. 2010Kariérne centrum
8. 3. 2010Akademický senát
24. 2. 2010Informačné stretnutie AIESEC
23. 2. 2010IUVENTA - prezentácia dobrovoľníckych programov
22. 2. 2010Obchodník 2
16. 2. 2010Informačné stretnutie pre študentov - zahraničná stáž (CC USA)
10. 2. 2010výber študentov - prax Švajčiarsko
8. 2. 2010Informačné stretnutie - odborná stáž
6. 2. 20104. reprezentačný ples
6. 2. 2010Spoločenský večer Ekonomickej fakulty
2. 2. 2010Pedagogický aktív
30. 1. 2010Deň otvorených dverí EF UMB
12. 1. 2010Novoročné stretnutie zamestnancov EF UMB
 
Podujatia organizované v roku 2009
14. 12. 2009záverečný seminár "Najlepší nápad" a "PDP"
3. 12. 2009Vedecká rada
3. 12. 2009Prijatie najlepších študentov za akad. rok 2008/2009
1. 12. 2009Promo akcia MICROSOFT
28. 11. 2009Koncert univerzitného súboru Mladosť
26. 11. 2009kurz "Interný audítor kvality"
25. 11. 2009Stretnutie študentov
19. 11. 2009Deň otvorených dverí
18. 11. 2009Prednáška pána Mariána Šúplatu, člena kabinetu eurokomisára v Bruseli
12. 11. 2009Imatrikulácia
11. 11. 2009Exkurzia "Betonika - Priechod"
3. 11. 2009konferencia "Duševné vlastníctvo"
29. 10. 2009kurz "Manažér sociálneho podnikania"
29. 10. 2009zasadnutie Akademickej obce
15. 10. 2009Študentská kvapka krvi
8. 10. 2009kurz "Manažér kvality"
6. 10. 2009Medzinárodná ved. konf. "Tvorivosť a inovácie"
5. 10. 2009Seminár "Prípadové štúdie z marketingu na príklade podniku Kago"
24. 9. 2009kurz "Manažér sociálneho podnikania"
23. 9. 2009Výber študentov - prax Švajčiarsko
18. 9. 2009Športový deň
18. 9. 2009Športový deň EF UMB
17. 9. 2009Pedagogický aktív
12. 9. 2009Školenie
27. 7. 2009Detská univerzita "Slovensko-krajina mojich predkov"
25. 6. 2009Vedecká rada EF UMB
15. 6. 2009Prednášky pre rodičov - prijímacie konanie
15. 6. 2009Socrates Erasmus
12. 6. 2009Scientia Iuventa
4. 6. 2009Medzinárodná konferencia "Univesrities in Central Europe 20 years after the fall of the Berlin Wall
4. 6. 2009Medzinárodná konferencia "Universities in Central Europe 20 years after the fall of the Berlin Wall"
22. 5. 2009"Úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji"
20. 5. 2009MICROSOFT pre školstvo
13. 5. 2009Dizertačné skúšky
6. 5. 2009Vysoká škola Hotelová Praha
29. 4. 2009Prednáška - Ing. Ľudovít Kaník "Dôchodkový systém v SR - II. pilier"
27. 4. 2009Gremium dekanky
23. 4. 2009Školská vedecká aktivita
23. 4. 2009Asociácia lekárnikov Slovenska
23. 4. 2009Študentská vedecká aktivita
22. 4. 2009Cimbalový koncert - Akadémia umení Banská Bystrica
16. 4. 2009Slávnostné zasadnutie Vedecká rada UMB
16. 4. 2009Vedecká rada UMB
2. 4. 2009Medzinárodná vedecká konferencia "Inovácie..."
1. 4. 2009Pedagogický aktív
26. 3. 2009Medzinárodná vedecká konferencia "EURODOC 2009"
25. 3. 2009Vedecký seminár - Benedicte Madinier
25. 3. 2009EURODOC - Medzinárodná konferencia
24. 3. 2009Prednáška "Krízový manažment v podniku cestovného ruchu v čase globálnej hospodárskej krízi
23. 3. 2009Schmognerová - prednáška
23. 3. 2009Prednáška Brigity Schmognerovej "Crisis Response Must Be More Ambitious"
12. 3. 2009Red Bull Paper Wings
12. 3. 2009Verejná habilitačná prednáška Ing. Miloš Hitka PhD.
12. 3. 2009Zasadnutie vedeckej rady EF UMB
10. 3. 2009Radičová - prednáška
10. 3. 2009Prednáška "Fungovanie klastra Liptov"
10. 3. 2009Prednáška prof. PhDr. Ivety Radičovej, PhD. "Sociálna spravodlivosť v 21. storočí"
9. 3. 2009Prednáška Ing. Radovana Strihu "Ochranná známka"
5. 3. 2009Valné zhromaždenie OZ Ekonómia
28. 2. 2009Spoločenský večer EF UMB
28. 2. 2009Spoločenský večer Ekonomickej fakulty
26. 2. 2009Kurz "Manažér sociálneho podnikania"
24. 2. 2009Prednáška "Daňová politika v cestovnom ruchu"
19. 2. 2009Obhajoba dizertačných prác
19. 2. 2009Pozvánka pre študentov - informačné stretnutie
8. 1. 2009Novoročné stretnutie zamestnancov
8. 1. 2009Čaša vína
 
Podujatia organizované v roku 2008
17. 12. 2008Seminár "Najlepší nápad 2008"
15. 12. 2008gremium dekanky
9. 12. 2008Odborný seminár : Obchodné rokovanie vo francúzskom jazyku
9. 12. 2008Celoslovenské testovanie študentov - YOUNG TALENTS
3. 12. 2008Prijatie najlepších študentov Ekonomickej univerzity UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2007/2008
2. 12. 2008Prezentácia
29. 11. 2008Deň otvorených dverí EF UMB
29. 11. 2008Deň otvorených dverí EF UMB
27. 11. 2008Seminár
26. 11. 2008"Slovenská ekonomika po zavedení eura" a "Euro naša mena"
26. 11. 2008Odborný seminár: Nemecký manažér Ing. Ralf Ostermeyer
25. 11. 2008Tatra banka - pracovné stretnutie
24. 11. 2008Gremium dekanky
21. 11. 2008Imatrikulácia Poprad
20. 11. 2008Seminár CCV – 90 ľudí
20. 11. 2008Prijatie zahraničných lektorov
19. 11. 2008Prijatie zahraničných študentov
19. 11. 2008Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Marcineková
18. 11. 2008Verejná prednáška "Prečo sa zaujímať o vlastnú správu svojich peňazí"
14. 11. 2008Beánie
13. 11. 2008Imatrikulácia
13. 11. 2008Interkulturelle Kommunikation in Staat und Verwaltug 2
13. 11. 2008Imatrikulácia študentov prvého ročníka
12. 11. 2008Pracovná návšteva členov Komplexnej akreditačnej komisie MŠ SR
10. 11. 2008Workshop - Stilistische Aspekte der Wortbildung und ihre Relevanz in der Wirtschaftssprach
6. 11. 2008Zasadnutie Vedeckej rady UMB
30. 10. 2008Odborný seminár Präsentationstechniken
30. 10. 2008Interkulturelle Kommunikation in Staat und Verwaltug 1
29. 10. 2008Microsoft DEVDAYS
28. 10. 2008Verejná prednáška „Cena štátu“
28. 10. 2008Svetová finančná kríza a jej dopad na ekonomiku Slovenska
27. 10. 2008Diskusné fórum k prijatiu Eura na Slovensku
27. 10. 2008Diskusné fórum "10 rokov hospodárskej a menovej únie EURO - nástroj európskej stability a rastu"
24. 10. 2008Koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov
23. 10. 2008Medzinárodná vedecká konferencia Procesné riadenie 2008
23. 10. 2008Mimoriadne Valné zhromaždenie OZE
10. 10. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v BB
10. 10. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v BB
9. 10. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v BB
9. 10. 2008Promócie docenti + PhD.
7. 10. 2008Workshop - Projektový manažment v podmienkach slovenských univerzít
7. 10. 2008Veľtrh vzdelávania AKADEMIA
6. 10. 2008Pracovné stretnutie zástupcov Univerzity v Reims a Versailes
6. 10. 2008Spoločný štud. program F, CZ, PL
2. 10. 2008Konferencia – Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť
29. 9. 2008Kurz – Pracovné právo, kurz zamestnancov SAŽP
29. 9. 2008Prednáška KAGO - Princípy marketingu a ich realizácia na príklade medzinárodných úspechov firmy KAGO
26. 9. 2008Promócie absolventov Ing. štúdia v SNV
26. 9. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v PP
25. 9. 2008Obhajoby habilitačných prác: Marasová – 9:00, Liptáková – 11:00
25. 9. 2008Zasadnutie Vedeckej rady EF UMB
23. 9. 20082. Slovenská kooperačná burza
22. 9. 2008Konferencia Centra celoživotného vzdelávania + otvorenie kariérneho centra UMB
19. 9. 2008Náhradný termín prijímačiek na doktorandské štúdium
18. 9. 2008Slávnostné otvorenie AR 2008/2009
18. 9. 2008Zápisy Univerzita tretieho veku
17. 9. 2008Účasť KCRSS na výstave Slovenská Zima – 5. výstava cestovného ruchu
17. 9. 2008Sympózium – Problémy marketingového manažmentu v podmienkach globalizácie
9. 7. 2008Prijímacie skúšky na 2. stupeň štúdia na akademický rok 2008/09
5. 7. 2008Promócie absolventov inžinierskeho štúdia EF UMB v B. Bystrici
3. 7. 2008Habilitačné konanie
30. 6. 2008Prijímacie skúšky na 3. stupeň štúdia na akademický rok 2008/09
27. 6. 2008Promócia absolventov inžinierskeho štúdia na EF UMB v B. Bystrici
26. 6. 2008Prednáška "Reforma vedy a výskumu v Českej republike"
26. 6. 2008Habilitačné konanie
26. 6. 2008Zasadnutie vedeckej rady EF UMB v B. Bystrici
23. 6. 2008Obhajoby dizertačných prác
23. 6. 2008Štátne (súborné) skúšky z ekonómie, bakalárske skúšky
19. 6. 2008Pracovné stretnutie k záverom SWOT analýz katedier a k návrhu zásad výkonového modelu
17. 6. 2008Zasadnutie odborovej komisie CR
17. 6. 2008Stretnutie zamestnancov s vedením UMB k Dlhodobému zámeru rozvoja UMB
16. 6. 2008Zasadnutie odborovej komisie VES
16. 6. 2008Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia na akademický rok 2008/09
13. 6. 2008Doktorandské konferencia "Scientia Iuventa 2008"
12. 6. 2008Zasadnutie Akademického senátu EF UMB
10. 6. 2008Konferencia "Manažérstvo sťažností ako nástroj riadenia vzťahov so zákazníkom"
9. 6. 2008Štátne a záverečné jazykové skúšky v ekonomickom odbore
6. 6. 2008Promócie absolventov Univerzity tretieho veku UMB
2. 6. 2008Inžinierske štátne skúšky
29. 5. 2008Konferencia "Nové podnikateľské modely pre rozvoj sociálnej ekonomiky"
24. 5. 2008Konzultačný deň pred prijímacími skúškami pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
12. 5. 2008Štátnicové semináre
6. 5. 2008Študnestká kvapka krvi
5. 5. 2008Diskusné fórum na tému "Čo prinesie Lisabonská zmluva?"
22. 4. 2008Študentská konferencia
29. 3. 2008Prípravný kurz na prijímacie skúšky z ekonómie
27. 3. 2008Zasadnutie Vedeckej rady EF UMB
26. 3. 2008Habilitačná prednáška - Ing. Mária Seková, PhD.
15. 3. 2008Návšteva zahraničného hosťa - Dr. Itir Ozer, Hacettepe University, Turecko
11. 3. 2008Seminár "Občianska participácia v Banskej Bystrici"
3. 3. 2008Návšteva zahraničného hosťa - RNDr. Jana Šimšová, PhD. - Univerzita J.E.Purkyne, ČR
29. 2. 2008Kurz "Interný audítor kvality"
28. 2. 2008Obhajoby dizertačných prác
26. 2. 2008Okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej spoločnosti
18. 2. 2008Návšteva zahraničného hosťa C. Dugler, PhD. - Analadu University, Turecko
16. 2. 2008Prípravné kurzy na prijímaciu skúšku z anglického jazyka
15. 2. 2008Seminár „Präsentationstechniken – Feedbackseminar“
14. 2. 2008Pedagogický aktív
8. 2. 20082. reprezentačný ples EF UMB
8. 2. 2008Ples Ekonomickej fakulty
26. 1. 2008Univerzitný bál UMB
21. 1. 2008Štátne skúšky z ekonómie
14. 1. 2008Štátne záverečné jazykové skúšky
8. 1. 2008Novoročné stretnutie zamestnancov fakulty
 
Podujatia organizované v roku 2007
14. 12. 2007Kolégium dekanky EF UMB
13. 12. 2007Zasadnutie Vedeckej rady EF UMB
8. 12. 2007Deň otvorených dverí
6. 12. 2007Cena predsedu BBSK
5. 12. 2007Prijatie najlepších študentov v akad.roku 2006/2007
4. 12. 2007Medzinárodná vedecká konferencia "Verejné financie a euro"
4. 12. 2007Návševa prezidenta SR Ivana Gašparoviča
28. 11. 2007Aerobik maratón
25. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - Dr. Jenny van Sten-Van t Hoff, Rotterdam Bussiness School, Holandsko
23. 11. 2007Imatrikulácia študentov 1. roku štúdia
22. 11. 2007Turistický prechod Panský diel - Špania dolina
21. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - Srecko Devjak, Univerzita v Ljubljane, Slovinsko
21. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - Bujan Pecek , Univerzita v Ljubljane, Slovinsko
19. 11. 2007Obhajoby dizertačných prác
19. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - dipl. Ing. Ralf Ostermayer, Fermas Sl. Ľupča
19. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - Dr. Colin Lawson, Universita of Bath, Veľká Británia
16. 11. 2007Beánie
12. 10. 2007Stretnutie s bývalými zamestnancami
14. 6. 2007Deň dekanky
7. 6. 2007Medzinárodná vedecká konferencia „Odborný jazyk a interkultúrna komunikácia“
1. 6. 2007Medzinárodná vedecká konferencia "Scientia Iuventa"
24. 5. 2007Medzinárodná vedecká konferencia "Determinanty sociálneho rozvoja - sociálne podnikanie V."
26. 4. 2007Študentská vedecká konferencia "Študentské vedecké fórum 2007"
15. 2. 2007Medzinárodná vedecká konferencia" Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra II - ETAP II"
14. 2. 2007Slávnostná vedecká rada UMB
13. 2. 2007Tlačová konferencia
6. 2. 2007Odovzdávanie osvedčení kvality
13. 1. 2007Ples Ekonomickej fakulty
12. 1. 2007Stretnutie absolventov fakulty
4. 1. 2007Čaša vína
 
Podujatia organizované v roku 2006 alebo skôr
30. 11. 2006Najlepší študenti
9. 11. 2006Voľby dekana fakulty
28. 6. 2006VUB Student Award
22. 6. 2006Doctor honoris causa
2. 6. 2006Microsoft
27. 4. 2006Študentské vedecké fórum 2006
24. 4. 2006Prednáška Ľudovíta Kaníka
2. 2. 2006Certifikát kvality na EF
3. 1. 2006Novoročné stretnutie zamestnancov fakulty
12. 12. 2005Študentská osobnosť
3. 6. 2005Prednáška - prof. Hindls, prof. Hronová
20. 5. 2005Inauguračná prednáška - doc. Ing. Ľubica Švantnerová, PhD.
4. 5. 2005Prednáška - p. Kago
29. 4. 2005Socrates Erasmus
14. 4. 2005Prednáška - p. Norel
12. 4. 2005Medzinárodná akreditácia
5. 4. 2005Prednáška - p. Gilles Rouet
6. 10. 2004Vysokoškolský veľtrh v Bratislave
22. 9. 2004prof. Dr. René Schaffhauser
18. 3. 2004Inauguračná prednáška - doc. Jaroslav Ďaďo, PhD.
9. 2. 2004Prednáška - prof. Buzelay


Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu