>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Konzultačný deň pred prijímacími skúškami pre uchádzačov o štúdium na EF UMB

Dátum: 24. 5. 2008
Čas začiatku: 8.30
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB B. Bystrica
Odborný gestor: Referát marketingu a ďalšieho vzdelávania EF UMB - M. Hrušovská
Hlavný cieľ: Poskytnutie základných informácií o obsahu a rozsahu vedomostí potrebných na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na EF UMB z matematiky, ekonómie a cudzieho jazyka.
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 2 395

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu