>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Engines of Urban and Regional Development, 6th Central European Conference in Regional Science

Dátum: 20. 9. 2017 - 22. 9. 2017
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: KVEaRR, VIC
Hlavný cieľ: Hlavnou témou konferencie je identifikovanie a poznanie kľúčových motorov miestneho a regionálneho rozvoja a ich využívanie v území, ako aj posilnenie vedeckej spolupráce partnerov v krajnách strednej Európy.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Miestny a regionálny rozvoj, smart cities, kreatívne územia, manažment územia, ekonomika a správa území, verejná ekonomika a politika
Ďalšie informácie-
Web: http://www.cers.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Vitálišová, Kamila Borseková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
cers
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov
Názov súboru: Popis súboru: Veľkosť súboru: Dátum aktualizácie:
Poster3final2 (002).pdf-6,75 MB19. 1. 2017 11:59:59

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 4 932

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu