>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. 11 ročník medzinárodnej vedeckej konferencie so zameraním na aktuálne témy a politiky Európskej únie

Vážení kolegovia, priatelia, účastníci našich každoročných konferencií venovaných aktuálnym témam a politikám EÚ v kontexte európskej integrácie, pozývame Vás na 11. ročník vedeckej konferencie.
 
Dátum: 7. 11. 2017
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slávnostná aula - hlavná budova
Odborný gestor: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je podpora a výmena akademických a profesionálnych skúseností o aktuálnych ekonomických témach a politkách Európskej únie v kontexte európskej intergácie.

Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie -
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1545
 
Kontaktná osoba
Meno: Erika Ľapinová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KFÚ Banská Bystrica
E-mail:
erika.lapinova
Telefón: +421484466313
 
Fotogaléria

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 5 280

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu