>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Medzinárodná vedecká konferencia EKONOMICKÁ TEÓRIA A PRAX 2017 (ETAP 2017)

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu EKONOMICKÁ TEÓRIA A PRAX 2017, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 40. výročia založenia Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
 
Dátum: 3. 10. 2017 - 4. 10. 2017
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je prispieť k prehĺbeniu teoretických a praktických poznatkov z ekonómie. Ambíciou konferencie je vytvoriť synergický efekt zo spolupráce vedeckej komunity a reprezentantov ekonomickej praxe.Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:Konferenčný zborník bude zaslaný na indexovanie do databázy Web of Science (WOS).
Tematické okruhy:Dobrovoľnícky cestovný ruch, Dôchodkové a verejné financie, Efektívnosť a inovácie vo verejných službách, Financie, bankovníctvo a investovanie, Finančné aspekty fungovania územných celkov, Inovácie ako faktor udržateľného rozvoja podniku, Interdisciplinarita v ekonómii, Konkurencieschopnosť a ekonomický rast, Kreatívny a inteligentný rozvoj územia, Malé a stredné podnikanie, Manažment a marketing podniku, Manažment a spravovanie cieľového miesta cestovného ruchu, Nové výzvy regionálneho rozvoja a verejnej správy v 21. storočí, Súčasné výzvy v makroekonómii, Súčasné výzvy v mikroekonómii, Štandardizácia a regulačné politiky, Udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného ruchu, Verejná ekonomika a politika
Ďalšie informácie-
Web: http://www.etap.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Tomáš Gajdošík
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
etap
Telefón: 048/ 446 22 15
 
Fotogaléria

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 4 264

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu