>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Stretnutie absolventov programu JOSZEF

Stretnutie absolventov programu JOSZEF pri príležitosti 40. výročia založenia Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
 
Dátum: 7. 10. 2017
Čas začiatku: 19:00
Čas ukončenia: 21:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Hotel Dixon, Banská Bystrica
Odborný gestor: PhDr. Mária Spišiaková, PhD., Mgr. Viera Krešáková, PhD.
Hlavný cieľ: Stretnutie absolventov programu JOSZEF pri príležitosti 40. výročia založenia Ekonomickej fakulty
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Viera  Krešáková
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KOJK
E-mail:
viera.kresakova
Telefón: 048/446 2524

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 1 637

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu