>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Politické cykly a výnosy na akciových trhoch

Dátum: 24. 10. 2017
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula rotunda Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor: prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je priblížiť študentom, zamestnancom i širokvej verejnosti vzťah medzi výnosmi na akciových trhoch a politickým cyklom.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Financie, investovanie, politický cyklus
Web: http://www.facebook.com/events/1508335932578649/
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
michal.mestan
Telefón: +421914275007
 
Fotogaléria

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 1 264

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu