>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Informačné stretnutie k študentským mobilitám

Obsahom stretnutia bude poskytnúť informácie o postupe a podmienkach prihlasovania sa na mobilitu ERASMUS+ už do AR 2019/2020, o postupe pri vybavovaní mobility, dokumentoch potrebných k realizácii mobility, informácie o partnerských univerzitách, ako aj výmena skúseností z realizovaných študentských mobilít, ktoré pomôžu pri výbere mobility na nasledujúci akademický rok 2019/2020.
 
Dátum: 29. 11. 2018
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: 116 na Tajovského 10, EF UMB, 1. posch
Odborný gestor: doc., Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: ako a kedy sa prihlásiť na mobilitu štúdium alebo stáž do zahraničia do AR 2019/2020 ERASMUS+

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:.
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana  Prašovská
Titul: Mgr.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
prasovska.jana
Telefón: 048 446 2197
 
.
 

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 1 620

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu