>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Ing. Gabriela Sutórisová, CK SATUR - Košice, Animačné služby cestovných kancelárií

Prednáška úspešnej absolventky študijného odboru cestovný ruch o poskytovaní animačných služieb cestovnou kanceláriou a možnostiach výkonu funkcie animátora študentmi EF UMB v Banskej Bystrici.
 
Dátum: 20. 2. 2018
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P6 - hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Ján Orieška, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámi študentov s animačnými službami poskytovanými cestovnými kanceláriami.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Orieška
Titul: doc.,Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica - KCRaSS
E-mail:
jan.orieska
Telefón: 048/446 2218

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 687

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu