>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Mgr. Slavomír Pačuta, šéftréner & event manager, STAGEMAN Slovensko, Banská Bystrica - Animácia v cestovnom ruchu

Prednáška pre záujemcov o výkon funkcie animátora v cestovnom ruchu na Slovensku a v zahraničí.
 
Dátum: 6. 3. 2018
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P6 - hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Ján Orieška, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámi študentov s možnosťami praktického výkonu funkcie animátora v cestovnom ruchu.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Orieška
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica - KCRaSS
E-mail:
jan.orieska
Telefón: 048/446 2218

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 439

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu