>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Interaktívny seminár o kritickom myslení

Kritické myslenie je dnes jednou z najdôležitejších zručností, ktoré sú potrebné na uplatnenie sa v práci, občianskom aj osobnom živote. Čo je to kritické myslenie, ako sa prejavuje a rozvíja, a prečo jeho význam v dnešnej spoločnosti rastie sú otázky, na ktoré budeme spolu hľadať odpovede na tomto ineraktívnom seminári (workshope). Seminár sa môže stať východiskom pre sériu seminárov o kritickom myslení v rôznych oblastiach - štúdiu, vede, práci a občianskom živote.
 
Dátum: 1. 3. 2018
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň - P 327
Odborný gestor: Mgr. Ľuba Kubišová, PhD.
Hlavný cieľ: Začať diskusiu o kritickom myslení medzi študentmi a vyučujúcimi na EF s ohľadom na jeho význam, znaky a spôsoby jeho trénovania a rozvíjania.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Kritické myslenie, študijné zručnosti, mäkké zručnosti
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuba Kubišová
Titul: Mgr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KOJK
E-mail:
luba.kubisova
Telefón: 048/446 2516

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 520

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu