>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Cyklus prednášok Vincenta Fromentina z Lotrinskej univerzity

V dňoch 14.-15.2.2018 navštívi EF UMB v rámci svojho pobytu ERASMUS+ Vincent Fromentin, garant študijného programu "Finančné riadenie a európsky priestor" na Lotrinskej uiverzite v Nancy. V. Formentin bude zabezpečovať výučbu v rámci predmetu "Otvorenosť trhov a integrácia v Európe" pre frankofónnych študentov spoločne zabezpečovaného študijného programu
 
Dátum: 14. 2. 2018 - 15. 2. 2018
Čas začiatku: -
Čas ukončenia: -
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Otvorenosť trhov a integrácia v Európe
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: 4462611

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 323

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu