>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Workshop CRD: Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch knižnice UMB

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na workshop venovaný vyhľadávaniu v elektronických informačných časopiseckých a knižných databázach knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 
Dátum: 19. 9. 2019
Čas začiatku: 12:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Samovzdelávacie stredisko č. 119 NB EF UMB
Odborný gestor: prof. Ing. Emília Zimková, PhD., Mgr. Eva Legíňová
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Elektronické informačné zdroje
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Cisková
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - CRD
E-mail:
petra.ciskova
Telefón:

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 331

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu