>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Prednáška Ing. Radovana Strihu "Ochranná známka"

Dátum: 9. 3. 2009
Čas začiatku: 9:25
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň 217, EF UMB
Odborný gestor: Ing. Katarína Holúbeková, PhD. , KCRaSS
Hlavný cieľ: prednáška sa uskutočnila vrámci výučby predmetu Práca s verejnosťou v cestovnom ruchu v súvislosti s témou Identita podniku cestovného ruchu/cieľového miesta
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 2 569

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu