>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Odborná exkurzia do Švajčiarska

Dátum: 12. 6. 2011 - 18. 6. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Švajčiarsko
Odborný gestor: Slovensko - švajčiarske združenie pre rozvoj CR Banská Bystrica
Hlavný cieľ: Odborná exkurzia do Švajčiarska zameraná na prehĺbenie spolupráce s SSTH Chur, oboznámenie sa s podmienkami vykonávania praxe študentov EF UMB, výmena skúseností s prípravou a vzdelávaním študentov cestovného ruchu a návšteva vybraných stredísk cestovného ruchu.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Patúš
Titul: prof. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
peter.patus
Telefón: 0484462215

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 411

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu