>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

VIII. Medzinárodná vedecká konferencia aplikovanej štatistiky FernStat 2011

Dátum: 6. 10. 2011 - 7. 10. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov EF UMB v spolupráci so Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou
Hlavný cieľ: Cieľom VIII. medzinárodnej vedeckej konferencie „FernStat 2011“ (Financie, Ekonomika, Riadenie/Regióny, Názory) bude diskusia k aktuálnym problémom a vývojovým trendom v oblasti aplikovanej štatistiky, demografickej štatistiky, matematickej štatistiky a štatistického riadenia kvality. Najlepšie príspevky na konferencii budú recenzované a publikované vo vedeckom časopise Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti Forum Statisticum Slovacum. V rámci konferencie sa uskutoční aj tretí ročník Regionálnej prehliadky prác mladých štatistikov a demografov.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=294
 
Kontaktná osoba
Meno: Vladimír Úradníček
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
vladimir.uradnicek
Telefón: 0484466616

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 4 140

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu