>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Vedecké kolokvium „Vplyv zostreného bankového dohľadu na banky a investorov v kontexte krajín Eurozóny“

Dátum: 12. 10. 2011
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra ekonómie EF UMB
Hlavný cieľ: Kolokvium sa bude konať pod záštitou guvernéra NBS doc. J. Makúcha, zaradí sa medzi aktivity sprevádzajúce otvorenie Francúzsko-slovenského univerzitného inštitútu na UMB v septembri 2011 a prispeje k zviditeľneniu magisterského študijného programu „Gestion financière et espace européen“ Univerzity Nancy 2 na EF UMB. Zúčastnia sa na ňom zástupcovia univerzít, podnikov, bánk a študenti.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Marasová
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
jana.marasova
Telefón: 0484462611
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov
Názov súboru: Popis súboru: Veľkosť súboru: Dátum aktualizácie:
Programme_C1_FJ.docx-40,72 kB22. 9. 2011 11:44:27
Program-VK1_SJ 2.docx-44,91 kB22. 9. 2011 11:44:53

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 741

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu