>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Odborná prednáška s daňovou (controllingovou) problematikou

Dátum: 10. 11. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Banská Bystrica
Odborný gestor: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku EF UMB
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je prehĺbenie vedeckej, pedagogickej spolupráce a výmeny informácií s Katedrou podnikového hospodárstva Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Akcia je určená pre pedagogických pracovníkov a študentov 2. inžinierskeho štúdia EMMSP. Aktivita sa uskutoční v rámci týždňa vedy na EF UMB.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Eva Sopková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
eva.sopkova
Telefón: 0484462713

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 745

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu