>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Príprava na prijímacie skúšky z matematiky

Dátum: 2. 4. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica a Inštitút manažérskych systémov v Poprade
Odborný gestor: Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov EF UMB a IMS v Poprade
Hlavný cieľ: Príprava uchádzačov o štúdium na fakultách ekonomického zamerania na prijímacie skúšky z matematiky.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=400
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Špirková
Titul: RNDr., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
jana.spirkova
Telefón: 0484466626

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 697

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu