>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Celodenná exkurzia v Domove sociálnych služieb Sušany, okr. Rimavská Sobota, MÚ Rimavská Sobota

Dátum: 19. 4. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Domov sociálnych služieb Sušany – Rimavská Sobota
Odborný gestor: Katedra verejnej ekonomiky EF UMB
Hlavný cieľ: Exkurzia zameraná na spájanie teoretických poznatkov z predmetov Sociálne služby, Sociálna politika, Sociálne plánovanie, Sociálne poistenie, Europeizácia verejných služieb, Verejný sektor s praktickou návštevou MÚ oddelenia zdravotníctva a sociálnych vecí, konkrétneho zariadenia a oboznámenie sa s najproblematickejšími oblasťami ekonomickej praxe v danej oblasti.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Korimová
Titul: prof. PaedDr., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
gabriela.korimova
Telefón: 0484462311

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 418

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu