>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Prednáška: Proper governance of tourism region

Dátum: 27. 4. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB
Hlavný cieľ: Prednáška: Prof. Dr. Harald Pechlaner, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Nemecko.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Kučerová
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
jana.kucerova
Telefón: 0484462214

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 425

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu