>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Welcome Event for foreign students

Dátum: 23. 9. 2011
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB
Odborný gestor: Referát medzinárodných vzťahov EF UMB
Hlavný cieľ: 10:00 - students,
11:00 - teachers.
Cieľom stretnutia bude oficiálne privítanie zahraničných študentov vedením fakulty a vzájomné predstavenie zahraničných študentov a ich vyučujúcich.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
francúzsky
Zhodnotenie:
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: Doc. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 670

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu