>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

PREDNÁŠKA: prof. A. Schuh - Studium in Wien – das JOSZEF Programm

Dátum: 4. 10. 2011
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB, Tajovského10, 2. poschodie
Odborný gestor: Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Hlavný cieľ: prednáška prof. Arnolda Schuha Wirtschaftuniversität Wien
"Studium in Wien – das JOSZEF-Programm an der
Wirtschaftsuniversität“
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: nemecký
Ďalšie informácieprednáška v nemeckom jazyku
Web: http://www.wu.ac.at/cee/en/schuh_personal
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Miková
Titul: PhDr.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
katarina.mikova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov
Názov súboru: Popis súboru: Veľkosť súboru: Dátum aktualizácie:
JOSZEF Präsentation Matej Bel_04102011.pptx-2,47 MB3. 10. 2011 16:34:07

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 684

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu