>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

INTERNATIONAL DAY

Dátum: 13. 10. 2011
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB
Odborný gestor: Referát medzinárodných vzťahov
Hlavný cieľ: Pozývame všetkých študentov EF UMB na podujatie INTERNATIONAL DAY. Študenti môžu spoznať partnerské inštitúcie EF UMB zo zahraničia, ich kultúru a možnosti štúdia v zahraničí.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
ruský
francúzsky
španielsky
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD,
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 870

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu