>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Medzinárodná vedecká konferencia "Ekonomické, sociálne, environmentálne a legislatívne aspekty spoločensky zodpovedného podnikania"

Dátum: 13. 10. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Hlavný cieľ: Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je výmena názorov, teoretických poznatkov a praktických skúseností s implementáciou sociálneho a legislatívneho aspektu ako aj implementácia jeho ďalších konceptov na úrovni podnikov, zvlášť malých a stredných podnikov. Účastníci konferencie budú prezentovať priebežné výsledky výskumu v jednotlivých tematických oblastiach. Cieľom je rovnako nadviazanie a prehĺbenie kontaktov so zahraničnými a domácimi univerzitami, vedecko-výskumnými oddeleniami a podnikateľskou praxou.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:1. ekonomické aspekty SZP 2. sociálne aspekty SZP 3. environmentálne aspekty SZP 4. legislatívne aspekty SZP 5. SZV v nadväznosti na jednotlivé podnikové činnosti (manažment, marketing, inovácie)
Ďalšie informácieVýstupom z konferencie bude zborník abstraktov v tlačenej podobe s ISBN a vydané CD s plnými textami príspevkov.
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1807
 
Kontaktná osoba
Meno: Viera Marková
Titul: prof. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
viera.markova
Telefón: 048 446 21 40
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov
Názov súboru: Popis súboru: Veľkosť súboru: Dátum aktualizácie:
pokyny na úpravu príspevkov.doc-26,5 kB21. 9. 2011 15:19:23
pozvánka.doc-1,49 MB21. 9. 2011 15:19:07
prihláška.doc-31 kB21. 9. 2011 15:19:15

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 969

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu