>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Týždeň vedy 2011 - Seminár "Analýza vybraných otázok finančného a bankového trhu po vstupe Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie"

Dátum: 10. 11. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB (miestnosť č. 225), Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Odborný gestor: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Hlavný cieľ: Riešitelia vedeckého projektu VEGA budú na vedeckom seminári prezentovať výsledky svojho trojročného výskumu v oblasti finančného a bankového trhu Slovenska a eurozóny.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácieČas podujatia od – do: 9:00 - 12:00
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: 0484466322

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 800

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu