>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Týždeň vedy 2011 - Premietanie filmov: "Die Welle"

Dátum: 15. 11. 2011
Čas začiatku: 18:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Tajovského 10, poslucháreň P2
Odborný gestor: Mgr. Viera Krešáková, KOJK EF UMB
Hlavný cieľ: "Die Welle" - film zo súčasného prostredia nemeckej školy
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácieČas podujatia od – do: 18,00 - 20,00 hod.
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Viera Krešáková
Titul: Mgr.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
viera.kresakova
Telefón: 048 446 25 24

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 599

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu