>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Týždeň vedy 2011 - Beseda s Ing. Garajom, majiteľom firmy Stavivá Garaj

Dátum: 14. 11. 2011
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Tajovského 10, poslucháreň zatiaľ neurčená
Odborný gestor: Mgr. Dagmar Škvareninová, KOJK EF UMB, PaedDr. Marta Vránová, PhD.
Hlavný cieľ: Beseda s Ing. Garajom majitešom firmy Stavivá Garaj, zameraná na tému Spoločenská zodpovednosť firmy.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácieČas podujatia od – do: 13.00 – 14. 00 hod. Beseda je určená pre max. 20 účastníkov
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Dagmar Škvareninová
Titul: Mgr.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
dagmar.skvareninova
Telefón: 048 446 25 17

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 936

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu