>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Medzinárodná vedecká konferencia: "Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo"

Dátum: 26. 5. 2011 - 27. 5. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra verejnej ekonomiky, Katedra financií a účtovníctva, Inštitút ekonomických vied EF UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:HLAVNÉ TÉMATICKÉ OBLASTI: - trh, sociálna ekonomika a sociálne podnikanie v európskom kontexte - dobrovoľníctvo a verejné služby - ekonomicko-finančné aspekty dobrovoľníckej práce - modely riadenia dobrovoľnej práce - aktuálne otázky verejných financií
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína  Jakab
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Inštitút ekonomických vied
E-mail:
katarina.jakab
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov
Názov súboru: Popis súboru: Veľkosť súboru: Dátum aktualizácie:
Invitation and registration form.doc-1,36 MB23. 9. 2011 11:16:42
POZVANKA s prihlaskou_KONFERENCIA 2011.doc-1,35 MB23. 9. 2011 11:16:48
Rules for articles.doc-32,5 kB23. 9. 2011 11:16:55
sablona prispevku.doc-31,5 kB23. 9. 2011 11:19:24

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 502

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu