>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Exkurzia "Day in Life", IBM Slovensko, Bratislava

Dňa 11. októbra 2011 sa študenti druhého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici zúčastnili exkurzie v spoločnosti IBM Slovensko v Bratislave pod názvom "Day in Life".
 
Dátum: 11. 10. 2011
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: IBM Slovensko, Bratislava
Odborný gestor: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Hlavný cieľ: Spoločnosť IBM Slovensko pripravila pre študentov Ekonomickej fakulty ďalší ročník podujatia pod názvom Day in Life.
Exkurzia bola zameraná predovšetkým na získanie informácií o samotnej spoločnosti, rovnako aj o pracovných príležitostiach.
Študenti mali možnosť absolvovať rozhovor so zamestnancami spoločnosti, vyskúšať si simulovaný pracovný pohovor, overiť si potrebné informácie pri písaní svojho životopisu, či spoznať jednotlivé oddelenia a náplň práce v spoločnosti IBM.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 4 711

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu