>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Deň otvorených dverí EF UMB

Pre záujemcov o štúdium na Ekonomickej fakulte sa uskutočnil DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 30. januára 2010 o 10:00 hod. v Slávnostnej aule EF UMB.
 
Dátum: 30. 1. 2010
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula, EF UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: Prodekan pre pedagogickú činnosť Ing. Vladimír Hiadlovský otvoril a privítal účastníkov Dňa otvorených dverí a zároveň poskytol informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na fakulte v akademickom roku 2010/2011.
Prodekan pre rozvoj Ing. Ladislav Klement, PhD. informoval o organizovaných prípravných kurzoch na prijímacie skúšky a na záver sa konala prehliadka priestorov Ekonomickej fakulty UMB.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 4 343

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu