>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Kurz "Manažér sociálneho podnikania"

Jednou z aktivít Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v rámci projektu podporeného Flámskou vládou "Podpora rozvoja silnej a udržateľnej siete sociálnej ekonomiky v banskobystrickom regióne"bolo pripraviť a zabezpečiť kurz s názvom Manažér sociálneho podnikania. Tento kurz bol akreditovaný Ministerstvom školstva a už v roku 2008 boli osvedčenia o jeho ukončení vydané prvým 36 absolventom. Odborným garantom kurzu je prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD. z Katedry ekonómie EF.
 
Dátum: 26. 2. 2009 - 3. 12. 2009
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 822

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu