>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Exkurzia "Betonika - Priechod"

V rámci predmetu sociálna politika sa dňa 11.11. 2009 uskutočnila exkurzia do zariadenia sociálnych služieb Betonika Priechod, ktorého zriaďovateľom je Občianske združenie Chránené bývanie a chránené dielne (OZ CHRABYD) a do INTEGRY – chránené dielne, n.o.
Študenti videli ako žijú a pracujú občania so zdravotným postihnutím, dozvedeli sa o viaczdrojovom financovaní sociálnych služieb a služieb zamestnanosti v SR.
 
Dátum: 11. 11. 2009
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Zariadenie sociálnych služieb Betonika - Priechod
Odborný gestor: Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 4 149

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu