>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Prednáška Mgr. Jakub B. Bączeka: Animácia v cestovnom ruchu v Poľsku a v zahraničí

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB v Banskej Bystrici Vás pozýva na prednášku p. Mgr. Jakuba B. Bączeka z Poľska, generálneho riaditeľa firmy STAGEMAN so sídlom v Chorzówe na tému
„Animácia v cestovnom ruchu v Poľsku a v zahraničí“
 
Dátum: 8. 11. 2011
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň 115, EF UMB
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Hlavný cieľ: Prednáška je určená študentom študijného odboru
cestovný ruch a všetkým záujemcom o problematiku animácie v cestovnom ruchu.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
poľský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Orieška
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: EKonomická fakulta UMB
E-mail:
jan.orieska
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov
Názov súboru: Popis súboru: Veľkosť súboru: Dátum aktualizácie:
Oznam - animacia Baczek.pdf-183,65 kB28. 10. 2011 15:06:17

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 854

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu