>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Vedecká rada UMB

Dňa 16. apríla 2009 sa na Ekonomickej fakulte UMB uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB.
Po zasadnutí VR UMB rektorka UMB prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. v Slávnostnej aule udelila čestné tituly

DOCTOR HONORIS CAUSA
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Dr. René Schaffhauserovi
doc. PhDr Milanovi Rúfusovi, CSc., in memoriam
(ocenenie prevzala manželka PhDr. Magda Rúfusová)
prof. Piotrovi Jenzy Kuncemu
 
Dátum: 16. 4. 2009
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 674

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu