>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Diskusné fórum "10 rokov hospodárskej a menovej únie EURO - nástroj európskej stability a rastu"

Dňa 27. októbra 2008 sa v aule Rotunda Ekonomickej fakulty
uskutočnilo diskusné fórum na tému

10 rokov hospodárskej a menovej únie EURO - nástroj európskej stability a rastu

Mária Uramová
dekanka Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
Andrea Elscheková Matisová
vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Ján Figeľ
člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež
Ivan Šramko
guvernér Národnej banky Slovenska
 
Dátum: 27. 10. 2008
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 711

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu