>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Stretnutie s bývalými zamestnancami

Dňa 12. októbra 2007 sa na fakulte uskutočnilo ďalšie podujatie v rámci osláv 30. výročia založenia Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici - stretnutie s bývalými zamestnancami Ekonomickej fakulty UMB, predtým Fakulty ekonomiky a služieb cestovného ruchu v Banskej Bystrici.
 
Dátum: 12. 10. 2007
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: Po úvodnom príhovore dekanky fakulty prof. Ing. Márii Uramovej, PhD. sa so svojimi spomienkami na začiatky činnosti fakulty s prítomnými podelila bývalá zamestnankyňa študijného oddelenie pani Anna Viazanicová a doc. Ing. Zita Janotková, CSc., ktorá pôsobila na fakulte ako vysokoškolská učiteľka.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:V závere formálnej časti podujatia spríjemnili chvíle bývalým zamestnancom fakulty študenti Konzervatória J. L. Bellu a Akadémie umení v Banskej Bystrici - členovia OneToThreeQaurtet-u svojim kultúrnym vystúpením.
Ďalšie informácieV neformálnej časti podujatia pri malom občerstvení sa stretli bývalí a súčasní zamestnanci v slávnostnej aule Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov
Názov súboru: Popis súboru: Veľkosť súboru: Dátum aktualizácie:
P r o g r a m.doc-1,86 MB5. 11. 2011 12:28:24

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 903

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu