>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

KPMG International Case Competition

Tvoje myslenie Ťa môže dostať ďalej ako by si čakal. Napríklad do Číny!
Medzinárodná súťaž KICC dáva Tebe a trom ďalším členom tímu možnosž analyzovať, plánovať, prezentovať – a VYHRAŤ výlet na medzinárodné kolo v Hong Kongu.
 
Dátum: 8. 11. 2011 - 9. 11. 2011
Čas začiatku: 07:30
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, KPMG Bratislava
Odborný gestor: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: anglický
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav  Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EKonomická fakulta UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón:

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 363

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu