>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

College of Modern Business Studies - prezentácia

Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
a Katedra ekonómie
EF UMB v Banskej Bystrici

Vás pozýva na stretnutie so zástupcami
College of modern business studies
Tatabánya, Maďarsko
 
Dátum: 11. 11. 2011
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň 10, HB EF UMB
Odborný gestor: Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Hlavný cieľ: Súčasťou stretnutia budú prezentácie v anglickom jazyku, zamerané na predstavenie oboch univerzít a aktuálnej situácie na Slovensku a v Maďarsku.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Laco
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: KKMIS EF UMB
E-mail:
peter.laco
Telefón:
 
Srdečne pozývame všetkých záujemcov o spoluprácu s touto zahraničnou univerzitou.
 
 
Fotogaléria

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 769

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu