>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Deň otvorených dverí EF UMB

Dňa 9.11.2011 sa na pôde Ekonomickeja fakulty UMB v Banskej Bystrici uskutočnil deň otvorených dverí. Zúčastnilo sa ho vyše 200 stredoškolákov v sprievode pedagógov.
Ďalší Deň otvorených dverí sa bude konať v januári 2012.
 
Dátum: 9. 11. 2011
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula, EF UMB
Odborný gestor: prodekan pre rozvoj
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón:

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 2 550

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu