>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Narodne kolo medzinarodnej sutaze KPMG

Tvoje myslenie Ťa môže dostať ďalej ako by si čakal. Napríklad do Číny!
Medzinárodná súťaž KICC dáva Tebe a trom ďalším členom tímu možnosť analyzovať, plánovať, prezentovať – a VYHRAŤ výlet na medzinárodné kolo v Hong Kongu.
 
Dátum: 9. 11. 2011
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: KPMG Bratislava
Odborný gestor: KPMG
Hlavný cieľ: Dňa 9. novembra 2011 sa tím študentov Ekonomickej fakulty zúčastnil na národnom kole medzinárodnej súťaže KPMG International Competition 2011, kde obsadil 3. miesto.
Gratulujeme účastníkom a ďakujeme za reprezentáciu Ekonomickej fakulty.
Kategória: Súťaže
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 4 050

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu