>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Prednáška Mag. Patrika Sagmeistra - Bilaterale Handelsbeziehungen Slowakei-Österreich

Katedra odbornej jazykovej komunikácie
v spolupráci
s Referátom medzinárodných vzťahov
EF UMB

Vás pozýva na prednášku
Mag. Patrika Sagmeistra, obchodného radcu
Rakúskeho veľvyslanectva v SR
 
Dátum: 23. 11. 2011
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: zasadačka č. 3, prízemie, hlavná budova EF UMB
Odborný gestor: Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Hlavný cieľ: Hostia:
Mag. P. TRUMMER predseda predstavenstva
STEFE SK Group, Graz, Rakúsko

Mag. J. LANDSCHÜTZER člen predstavenstva,
EKOLOGICKÁ ENERGETIKA, a.s. Banská Bystrica

Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Miková
Titul: PhDr.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
katarina.mikova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov
Názov súboru: Popis súboru: Veľkosť súboru: Dátum aktualizácie:
PLAGATSagmeister.pdf-224,33 kB15. 11. 2011 13:49:17
PS kurzes Profil.pdf-154,83 kB15. 11. 2011 13:49:37

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 675

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu