>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Čaša vína pre študentov odboru RRVS

Študenti prvého ročníka inžinierskeho štúdia odboru Ekonomika a správa území v spolupráci s katedrou Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja EF UMB v Banskej Bystrici Vás pozývajú na spoločenskú akciu s názvom "Čaša vína"
 
Dátum: 23. 11. 2011
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 18:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB, 2. poschodie
Odborný gestor: doc. Ing. Kožiak, PhD.
Hlavný cieľ: Stretnutie študentov z odboru RRVS, ESÚ a učiteľov z katedry VERR, za účelom spoznania sa, vymenenia si skúseností a informácií o štúdiu.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:neudáva sa
Ďalšie informácieneudáva sa
Web: http://www.facebook.com/event.php?eid=289428757747926
 
Kontaktná osoba
Meno: Silvia Sis  Achbergerová
Titul: Bc.
Organizácia:
E-mail: silvia.achbergerova@gmail.com
Telefón:

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 4 053

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu